2012 / 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


 • Anasayfa
 • 2012 / 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 2012 / 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 HACI İSMAİL GÜNDOĞDU TML

SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 Tarih   : 03.09.2012

Yer      : Öğretmenler Odası

Saat    : 11.00

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı sene başı öğretmenler kurulu toplantımız aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda  okulumuz öğretmenler odasında 03.09.2012 Pazartesi günü saat 11:00 de yapılacaktır.Toplantıya tüm öğretmen arkadaşların hazırlıklı ve eksiksiz olarak katılmaları hususunda gereğini rica ederim..

OSMAN KOCABOĞAZ
Okul Müdürü

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-)Açılış ve yoklama

2-)Kurul yazmanlarının seçimi(2 asil, 2 yedek) 
3-)
Gündem maddelerinin görüşülmesi  , eklenecek ve çıkarılacak maddelerin belirlenmesi
4-)
Anayasadaki eğitimle ilgili ( madde 24,42,58 ve 59 ), 1739 Sayılı Milli Eğitim temel kanunu (2,4,5-17 ve 43 . maddeleri), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  (7,15,26-31 ve 125  maddeleri) ,1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimleri Terfi ve Tecziyelerine dair kanun maddesi , 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin Personelin Görev ve Sorumlulukları ile ilgili 10. Kısmı, 2104,2212 ve 2488 Sayılı tebliğler dergilerindeki derslerde Atatürkçülükle ilgilinin  konuların yer alması ile ilgili kısımların okunması.
5-)
Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması
6-)
2011-2012 Eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirmesi.
a-)Öğrenci sosyal faaliyetler açısından,
b-)Rehberlik çalışmaları açısından,
c-)LYS-YGS açısından

d-)Disiplin açısından

 

7-)Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki görevlilerle öğrencileri ilgilendiren  Kılık Kıyafet  Yönetmeliğinin okunması, yeni eğitim öğretim yılındaki kıyafetlerin belirlenmesi…
8)
Okulun İşleyişi ile ilgili hususların görüşülmesi
a-)Zaman çizelgesi
b-)Yardıma muhtaç öğrencilerin belirlenmesi
c-)Derslere giriş çıkışlar
d-)Öğretmenlerin izin ,sevk ve rapor işleri
e-)Derslerin işlenişi ile ilgili hususlar
f-) Sınıf defterlerinin kullanılması
g-)Öğretmen-veli toplantıları
h-)Okulun tertip-düzen ve temizliği
ı-)  Törenlerle ilgili hususlar  ve tören kurulunun belirlenmesi (Müd. Baş Yard. Başkanlığında Öğretmenlerden Oluşur. Törenler Yönetmeliği 9.Madde c bendi)
i-)Yıllık ve günlük ders planları,müfredat programları ve zümreler
k-)Beceri eğitimi ve işletmeler ile ilgili durumların görüşülmesi
l-) Dönem Ödevleri konusunun görüşülmesi
m-)Öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmeleri hususunun görüşülmesi
n-) Zümre Öğretmenler kurulu toplantıları
o-)Öğretmen ve öğrenci nöbetleri (24804 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesleki Eğitim Yönetmeliği)
p-) Okul –İş yeri ilişkilerinin görüşülmesi

9-)Psikolojik ve Danışma Hizmetleri yürütme komisyonu çalışmalarının değerlendirilmesi, sınıf rehber öğretmenlerinin belirlenmesi
10-)
Yıllık çalışma takviminin duyurulması
11-)
Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları ile ilgili “öğrencileri yetiştirme kursları yönergesi” hakkında bilgi verilmesi
12-)
Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile egzersiz yapacak öğretmenlerin belirlenmesi.
13-)
Okulun tanıtımı ile ilgili yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi
14-)
Okulda yapılacak sosyal , kültürel ve sportif faaliyetlerin  görüşülmesi
15-)
Teknoloji ve Fen Laboratuarlarının kullanımı ile ilgili görüşmeler
16-)
Bayrak törenleri, kutlanması gereken gün ve haftalar ile ilgili sorumlu kulüp ve danışman öğretmenlerin belirlenmesi
17-)
Öğrenci devamsızlığının önlenmesi  için alınacak önlemler
18-)
Sınıfların düzeni, okul demirbaş eşyalarının korunması ve kullanılması ile ilgili hususlar
19-)
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin okunması, toplum hizmeti çalışmalarının, sosyal kulüp ve danışman öğretmenlerin belirlenmesi
20-)
2011-2012 Eğitim öğretim yılına yönelik hedeflerin belirlenmesi
21-)
 Okulun özelliğine göre gerekli olan komisyon ve kurullarda görev alacak öğretmenlerin seçilmesi
a-)Muayene ve teslim alma komisyonu (2  Asıl , 2  Yedek üye)
b-)Satın alma komisyonu (Müd. Yard, Mutemet, Bölüm şefi, 3 Asıl, 3 Yedek üye)
c-)Sayım Komisyonu (2 Asıl , 2 Yedek üye)
d-)Kıymet Takdir Komisyonu (2 Asıl, 2 Yedek Üye)
e-)Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu (Müd Yard., 1 Asıl, 1 Yedek Öğretmen)
f-) Sosyal Etkinlikler Kurulu ( Müd. Yard., Danışman Öğrt., Kulüp Temsilcisi 3 öğrenci, 2 Veli)
g-) Okul Seçim Kurulu Başkanlığı (1 Asıl, 1 Yedek Öğretmen)
h-) Sandık Kurulu (1 Asıl , 1 Yedek Öğretmen)
ı-)Kaynaklarının tespiti ve seçimi komisyonu (1 Asıl, 1 Yedek üye)
i-) Tören hazırlama ve uygulama komisyonu (2 Öğretmen)
j-) Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu (2 Asıl, 3 Yedek üye, okul aile birliği başkanı, okul öğrenci temsilcisi)
k) Onur Kurulu Başkanlığı (1 Asıl , 1 Yedek üye)
l-) Kayıt Kabul ve Nakil Komisyonu  (Müdür, Müd. Yard., Bölüm Şefi, 1 Öğretmen, 1 Okul Aile Birl.Üyesi)
m-)Eser İnceleme Komisyonu (Müd. Yard., 1 Kült.Ders Öğrt., 1 Meslek Ders Öğrt., 1 Rehber Öğrt. )
n) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu (Okul Müdürü., Müdür  Yardımcısı , Psikolojik Danışman, her sınıfın danışman öğretmeni,  her sınıftan bir temsilci öğrenci)
o) Kalite Geliştirme Ekibi (3 üye)
ö) Ayıklama ve İmha Komisyonu (Okul Müd.(başkan) , Müd.Yard.,bölüm Şefi, 1 öğretmen, 1 Memur)
p) Okul Zümre Başkanları Kurulu
r-)Öğrenci  kurulu
s-)Web Yayın Kurulu (Müd. Yard., 1 Kült.Ders Öğrt., 1 Meslek Ders Öğrt., 1 Rehber Öğrt.)
ş)-Tanıtım, Mezunları İzleme İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Komisyonu  (1 Müd Yard., 1 Öğrt., 1 Rehber Öğrt., Okul Aile Birliği Başkanı)
t-) Sivil Savunma Ekiplerinin oluşturulması  (Söndürme Ekibi,Kurtarma Ekibi,Koruma Ekibi,İlk yardım Ekibi) (Her ekibe 1 Servis Amiri, 1 Ekip Başı, 4 üye)
u-)Şiddetin Önleme Kurulu  (okul Müd., Müd. Yard , 1 Öğretmen,1 Bölüm Şefi, 1 Okul Aile Birliği Üyesi, Okul Öğrenci Meclisi başkanı)
z) Stratejik okul planı ekibi (Müdür, Müdür Yardımcısı, 3 öğretmen, 1 Okul Aile Birliği Temsilcisi)
ii-)Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimi komisyonuna (Kütüphanecilik kulübü danışman öğretmen, 1 öğretmen)

22-)Dilek ve temenniler
23-)
Kapanış

download-150x150İndir

4,936 views

Paylaş durma:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • RSS
 • LinkArena
 • MyShare
 • MySpace
 • Netvouz
 • Reddit
 • Tumblr

2012 / 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ile Benzer Yazılar:

20 August 2012 Saat : 2:50

2012 / 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

excel ders örnekleri Son Yazılar FriendFeed
reklam
Smart Backlink
reklam
reklam

HÜRRİYET

Son Yorumlar