Bilgisayarlı Muhasebe Soru Örnekleri


BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÖRNEK SORU

BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÖRNEK SORU

 

 

1. Mal sattığımız alıcımızdan, zaman zaman mal da alıyoruz, cari kartını eklerken ne

yapmalıyız?

A) Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir

B) Cari hesaplar penceresinde (SA) seçilir

C) Cari hesaplar penceresinde (AS) seçilir

D) Hiçbiri

2. Banka hesabımıza kart açarken hangisi yapılmaz?

A) Banka menüsüne gidilir.

B) Banka için kart eklenir.

C) Banka hesabı için kart eklenir.

D) Banka listesine gidilir.

 

3. Alıcıdan aldığımız paranın makbuzunu işlerken işlem cinsi ne olmalıdır?

A) NAKİT TAHSİLAT

B) NAKİT ÖDEME

C) BORÇ DEKONTU

D) ALACAK DEKONTU

 

4. Alıcımız bizim adımıza satıcımıza ödeme yaparsa, işlem cinsi ne olur?

A) AÇILIŞ FİŞİ

B) VİRMAN FİŞİ

C) BORÇ DEKONTU

D) KUR FARKI FİŞİ

 

5. Alıcımızın bankadaki hesabımıza yatırdığı para için cari fiş cinsi ne olur?

A) BANKA İŞLEM FİŞİ

B) BANKA VİRMAN FİŞİ

C) GELEN HAVALE/EFT

D) GÖNDERİLEN HAVALE/EFT

 

6. Satıcıya banka hesabımızdan yaptığımız ödeme için cari fiş cinsi ne olur?

A) BANKA İŞLEM FİŞİ

B) BANKA VİRMAN FİŞİ

C) GELEN HAVALE/EFT

D) D) GÖNDERİLEN HAVALE/EFT

 

7. Cari hesap bakiyelerini görmek için yapılan işlemleri sıralayınız.

1- Başlat düğmesini tıklayınız.

2- Borç/Alacak Durum Raporu

3- Menü, Cari Hesaplar

4- Durum Bilgileri

A)    4,2,3,1 B) 3,4,2,1 C) 1,2,3,4 D) 2,1,3,4

 

8. Cari hesap ekstrelerini ekranda görmek için hangisi yapılmaz?

A) Cari Hesap fişleri tıklanır.

B) Cari Hesap tıklanır

C) Cari Hesap ekstresi tıklanır

D) Dökümler tıklanır

 

 

9. Cari Hesap Kartları penceresinde kullanılan kartları görmemek için ne yapmalıyız?

A) Pencerede “kullanılanları” seçeriz

B) Pencerede “hepsi” ni seçeriz.

C) Pencerede “Kullanılmayanları” seçeriz.

D) Hiçbiri

 

10. NAKİT ÖDEME fişi tutarı yanlış olarak kaydedilmiştir. Düzeltmek için hangisi

yapılmaz?

A) Cari hesap fişlerine gidilir.

B) Kaydedilmiş fiş değiştirilir

C) Yeni bir fiş düzenlenip, kaydedilir.

D) . ekle düğmesi tıklanır.

SORU CEVAP

1 C

2 D

3 A

4 B

5 C

6 D

7 B

8 A

9 C

10 B

 

1. Cari programları niçin kullanılır?

A) Kimlere borcumuz var bilmek için.

B) Kimlerden alacağımız var bilmek için.

C) Cari hesapları kontrol etmek için.

D) Hepsi de doğrudur.

 

2. Borcumuzu gösteren cari hesabı kapatmak için hangisi yapılır?

A) Borç ödenir.

B) Alacaklıdan tahsilat yapılır.

C) Cari hesap kartı silinir.

D) Hiçbiri

 

3. Satıcıya yaptığımız ödemenin makbuzu cari hesaba ne yazılır?

A) Makbuz yazılmaz.

B) Alacak yazılır

C) Borç yazılır

D) Hiçbiri

 

4. Hangisi cari hesaba işlenir?

A) Açık faturalar

B) Çek-Senet Bordroları

C) Borç ve alacak dekontları

D) Hepsi de işlenir.

 

 

 

 

 

5. Yeni çalışmaya başladığımız alıcının cari kartını açarken hangisi yapılmaz?

A) İsim adres bilgileri yazılır

B) Devir borcu yazılır.

C) Özel kod verilir

D) Hiçbiri

 

6. Hangisi yanlış yazılırsa sonuçları etkilemez?

A) Cari hesap kodu

B) Alacak tutarı

C) Açıklama

D) Borç tutarı

 

7. Yanlış olan cümleyi bulunuz?

A) Alıcımızın banka hesabımıza yaptığı havale hesabına borç yazılır

B) Satıcımızın tahsilat makbuzu bizim için tediye makbuzudur.

C) Alıcımızın tediye makbuzu bizim için tahsilat makbuzudur.

D) Alıcımızın banka hesabımıza yaptığı havale hesabına alacak yazılır.

 

8. Cari programları ile ilgili olarak hangi cümle yanlıştır?

A) Her cari hesap çeşidi için bir kart açılır.

B) Alınan malların bedeli satıcının cari hesabına borç işlenir.

C) Alınan malların bedeli satıcının cari hesabına alacak işlenir.

D) Satışlar alıcının cari hesabına borç işlenir.

 

9. Bir firma ile yapılan bütün cari hesap işlemlerini görmek için ne yaparsınız?

A) Borç/Alacak listesi çıkartırız. C) Cari ekstresi çıkartırız.

B) Bakiye listesi çıkartırız. D) Hiçbiri

 

10. Borçlu ve alacaklı olduğumuz işletmeleri görmek için ne yapılır?

A) Borç/Alacak listesi çıkartırız.

B) Bakiye listesi çıkartırız.

C) Cari ekstresi çıkartırız.

D) Hiçbiri

 

11. Yanlış cümleyi belirleyiniz?

A) Bakiye listesi cari hesap sahiplerinin borç ve alacaklarını gösterir.

B) Unvan, Adres gibi bilgi yanlışlıkları cari kartına gidilip düzeltilir.

C) Hesap sahibine ait bütün hareketleri ekstreden görebiliriz.

D) Yanlış hareketler rapor menüsünden düzeltilir.

 

12. Alıcımızın cari kayıtları ile bizim kayıtlarımız tutmaz ise hangisini yaparız?

A) Alıcıdan hesap ekstresi isteriz.

B) Alıcının ekstresi ile bizimkini karşılaştırırız.

C) Alıcıya ait belgeleri kayıtlarla karşılaştırırız.

D) Devir değerlerini değiştiririz.

SORU CEVAPLAR

 

9 C

10 A

11 D

12 B

 

1 D  

2 A

3 C

4 D

5 B

6 C

7 A

8 B

 

1. Hangi işlem ön muhasebe çalışmaları arasında yer almaz.

A) Faturaların yevmiye defterine işlenmesi

B) Faturaların fatura programına işlenmesi

C) İrsaliye ve faturaların düzenlenmesi

D) Hiçbiri

 

2. Gıda maddesi pazarlayan işletmenin aldığı bir adet buzdolabını tanımlamak için hangi

ifade kullanılır.

A) Emtia

B) Demirbaş Eşya

C) Mal

D) Masraf

 

3. Beyazınız eşya satan işletmenin aldığı buz dolapları nedir

A) Emtia

B) Demirbaş Eşya

C) Masraf

D) Hiçbiri

 

4. Aşağıdakilerden hangisi alış faturasını kaydetme sebebi olamaz.

A) Stoklarımızı takip etmek

B) Cari hesapları takip etmek

C) Giderlerimizi takip etmek

D) Gelirleri takip etmek

 

5. Hangisi işletmemiz için satış faturasıdır.

A) Satıcılardan gelen faturalar

B) Aldığımız malların faturaları

C) Yaptığımız giderlerin faturaları

D) Hiçbiri

 

6. Hangisi satış faturamızı kaydetme sebebi değildir.

A) Stoklarımızı takip etmek

B) Cari hesapları takip etmek

C) Giderlerimizi takip etmek

D) Gelirleri takip etmek

 

7. Hangi fatura CARİ hesapları ilgilendirmez.

A) Açık mal alış faturaları

B) Açık mal satış faturaları

C) Açık demirbaş eşya alış faturaları

D) Hiçbiri

 

8. Hangi fatura STOK programını ilgilendirmez

A) Buğday alış faturası

B) Buğday satış faturası

C) Elektrik faturası

D) Buğday iade faturası

 

9. Alış faturası ile ilgili olarak hangi cümle yanlıştır.

A) Satıcılara borcumuzu azaltır.

B) Stoklarımızı azaltır.

C) Satıcıların bizden alacağını azaltır.

D) Hepsi de yanlış

 

10. Satış faturası ile ilgili olarak hangi cümle doğrudur.

A) Alıcılardan olan alacağımızı artırır.

B) Stoklarımızı azaltır.

C) Alıcıların bize olan borcunu artırır.

D) Hepsi de doğrudur.

 

11. Hangisi açık faturadır.

A) Bedeli ödenmiş fatura.

B) Bedeli daha sonra ödenecek olan fatura

C) İmza ve kaşesi altta olan fatura

D) Müşterilere düzenlediğimiz faturalar

 

12. Hangisi kapalı faturadır.

A) Bedeli ödenmiş fatura.

B) Bedeli daha sonra ödenecek olan fatura

C) İmza ve kaşesi üstte olan fatura

D) Müşterilere düzenlediğimiz faturalar

 

13. Hangisi tahsilat işlemi değildir.

A) Alıcılardan para almak

B) Alıcının hesabına para yatırmak

C) Alıcılardan senet almak

D) Alıcıdan çek almak

 

14. Hangisi tediye işlemi değildir.

A) Satıcılara para vermek

B) Satıcılara çek vermek

C) Satıcının hesabımıza para yatırması

D) Satıcıya bankadan havale yapmak

 

 

SORU CEVAP

1 A

2 B

3 A

4 D

5 D

6 C

7 D

8 C

9 D

10 D

11 B

12 A

13 B

14 C

15 D

16 B

17 C

18 A

15. Hangisi tahsilat belgemiz değildir.

A) İşletmemize ait tahsilat makbuzu

B) Müşterimize ait tediye makbuzu

C) Müşterimizden gelen havalenin dekontu

D) Hiçbiri

 

16. Müşterimiz ile firmamızın kayıtları birbirini tutmuyor. Ne yaparsınız.

A) Alış faturalarını kontrol ederim.

B) Satış faturalarını kontrol ederim

C) Tediye makbuzlarını kontrol ederim

D) Masraf faturalarını kontrol ederim

 

17. Alış faturası öncelikle hangi programa işlenir.

A) STOK B) CARİ

C) FATURA D) ÇEK-SENET

 

18. Satış faturası hangi programa işlenmez.

A) ÇEK-SENET B) CARİ

C) FATURA D) STOK

SORU CEVAP

1 A

2 B

3 A

4 D

5 D

6 C

7 D

8 C

9 D

10 D

11 B

12 A

13 B

14 C

15 D

16 B

17 C

18 A

1,270 views

Paylaş durma:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • RSS
 • LinkArena
 • MyShare
 • MySpace
 • Netvouz
 • Reddit
 • Tumblr

Bilgisayarlı Muhasebe Soru Örnekleri ile Benzer Yazılar:

5 January 2012 Saat : 11:18

Bilgisayarlı Muhasebe Soru Örnekleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

excel ders örnekleri Son Yazılar FriendFeed
reklam
Smart Backlink
reklam
reklam

HÜRRİYET

Son Yorumlar