TKY ekip raporu örneği


HACI İSMAİL GÜNDOĞDU TİCARET MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulumuz TKY Okul gelişim Yönetim Ekibi olarak 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında yapılan iyileştirme çalışmaları ile ilgili raporlar MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi doğrultusunda hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim. 14/10/2011

2014-08-26 13-11-50 Ekran görüntüsü

Su kabağı abajur ve avizeler instagram sayfamızı ziyaret edin.

Sukabakdizayn

sukabakdizayn@gmail.com

HATİCE ÖZDEMİR
Hacı İsmail Gündoğdu Ticaret Meslek Lisesi
TKY Okul Gelişim Yönetim Ekibi
Sorumlu Öğretmeni

Eki :
1.İyileştirme Çalışma Raporları.

OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ ÇALIŞMA RAPORU

Okul Gelişim Yönetim Ekibi olarak,03. 10.2011 tarihinde Okul Müdürü başkanlığında yapılan toplantıda,yıllık okul gelişim planında belirtilen çalışmaların yapılabilmesi için;iyileştirme ekiplerinin kurulması kararı alındı.
Alınan kararlar doğrultusunda;
1 – İyileştirme ekipleri kurulması çalışmaları yapıldı.
Bu ekipler; (Ana Başlıkları ile)
A TEKNOLOJİ – DONANIM – ARAŞTIRMA VE OKULU GELİŞTİRME İYİLELEŞTİRME EKİBİ
B OKUL – AİLE ÇEVRE HİZMET İÇİ EĞİTİM DANIŞMA İYİLEŞTİRME EKİBİ
C OKUL – AİLE-ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMA İYİLEŞTİRME EKİBİ
Ç ETKİNLİK DİYALOĞ VE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME EKİBİ kuruldu.
2 – İyileştirme ekiplerinin bilgilendirilmesi planlama ve stratejilerini belirleme için;
24-25-26-27 Ekim günlerinde toplantılar yapıldı.
Yapılan bu dar toplantılarda;
A-Teknoloji- donanım-araştırma ve okulu geliştirme iyileştirme ekibi;
1.Her sınıfa Tv. VCD,Bilgisayar vb. teknoloji donanım kazandırılması çalışmaları 2.BT Laboratuarını zenginleştirilmesi çalışmaları.
3.Muhasebe ve dış Ticaret sınıflarının oluşturulması çalışmaları.
4.Beden Eğitimi dersi ve resim atölyesinin için gerekli malzeme temini çalışmaları.
5. Teknoloji- donanım-araştırma ve okulu geliştirme iyileştirme ekibi sorumluluğuna ERHAN ÖZTÜRK getirilmesine.
Kararları alındı.
Kararlar doğrultusunda alt iyileştirme ekipleri kuruldu.
Teknoloji- donanım-araştırma ve okulu geliştirme iyileştirme ekibi arasında iş bölümü yaparak;
a.Her sınıfa Tv. VCD,Bilgisayar vb. teknoloji donanım kazandırılması çalışmaları yapılması için;DONANIM KAZANDIRMA ve İYİLEŞTİRME ekibi kuruldu.
Ekip sorumluluğunu ERHAN ÖZTÜRK üstlendi.

DONANIM KAZANDIRMA ve İYİLEŞTİRME ekibi yaptığı çalışmalarda.
2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında Hacı İsmail Gündoğdu Ticaret Meslek Lisesi, İyileştirme ve Geliştirme Ekibi tarafından 11.10.2011 tarihinden itibaren okulda yapılması gerekli ihtiyaçların tespit edilmeye başlandı.
Okulumuzun öğretmenleri idarecilerin desteği alarak öğrenci velileriyle sık sık toplantılar yaparak sıkı bir işbirliği kurdu. Okulda,sınıflarda bulunması gerekli teknolojik ders araç ve gereçlerinin eğitim,öğretimdeki yeri ve önemi anlatıldı. Bu teknolojik araçlarını da okulumuza kazandırmanın da ancak siz öğrenci velileri desteği ile giderileceği anlatıldı.
Eğitime her türlü katkının ve desteğin bir gönül işi olduğu dile getirildi.
İdarecisine ve öğretmenine güvenen veliler toplantılarda okulun sorunlarını gidermek amacı ile bir birleri ile yarışa başladılar.Veliler kimi 70 ekran televizyon,kimisi yazı tahtası kimi VCD, kimisi sıra,masa örtüleri ve oturma minderlerinin masraflarını karşılamaya çalıştılar.

Okul müdürü Sayın ŞEREF İLME ‘ NİN girişimi ile veliler okulumuza çekilmeye çalışıldı.

Okulumuzu iyileştirme ,geliştirme ve yaşatma işi bir ekip işidir.Buda Okulumuzda sağlanmıştır.Okulumuzun her öğretmeni ve personeli okulumuza bir şeyler kazandırma çabasıyla;
1.Okulun elektronik ses düzeni Foto Cem-Şaban AYGÜN tarafından 100 TL, ses düzeni,
2.Okulun bahçesine temiz su içmek için “Temiz Su” kampanyası çerçevesinde Memduh AKSU tarafından 50 TL’ ye çeşme,
3. Okulumuza kütüphane kazandırmak amacıyla yapılan çalışma sonucunda Avukat Nilgün KURT tarafından modern bir kütüphane yaptırma sözü
4. Öğrenci velileri çeşitli donanım için 2000 TL,
finanssal kaynaklar sağlamışlardır.
NOT:Aynı iyileştirme ekibi 2010-2011 Eğitim öğretim yılında okulumuza Donanım Kazandırma Ekibi tarafından Çalışmaları devam etmektedir.

İYİLEŞTİRME EKİBİNDE GÖREVLİ ÜYELER

CELAL ÖZDEMİR HATİCE ÖZDEMİR YALÇIN ÇAKIR ERHAN ÖZTÜRK

GÜLDEN FENERCİ İLKNUR BULMUŞ

BT Laboratuarını zenginleştirilmesi için; LABORATUVARI GELİŞTİRME ve İYLEŞTİRME ekibi kuruldu.
Ekip sorumluluğunu ERHAN ÖZTÜRK üstlendi.
LABORATUVARI GELİŞTİRME ve İYİLEŞTİRME ekibi yaptığı çalışmalarda.

İyileştirme ekip üyeleri 12.10.2011 Çarşamba günü toplanarak alınan kararlar doğrultusunda laboratuarda görülen eksikliklerin ,malzeme noksanlıkların ,araç ve gereç ihtiyaçlarının tespiti için çalışma yapıldı.
Görülen noksanlıklar için kararlar alındı.
Bu kararlar doğrultusunda:
1.Çalışma planı yapıldı.
2.Öğretmen masası temin edildi
3.Öğrenci sıraları yerleştirildi
4.Tepegöz perdesi yerleştirildi
5.VCD ve Televizyon temin edildi
6.Laboratuar temizliğinin düzenli yapılabilmesi için yapılması gerekenler temin edildi. Gerekli çalışmalar yapıldı.

ERHAN ÖZTÜRK CELAL ÖZDEMİR

Beden Eğitimi dersi ve resim atölyesinin için gerekli malzeme temini için;BEDEN EĞİTİMİ ve RESİM İŞ EĞİTİMİ MALZEME KAZANDIRMA ve İYİLEŞTİRME ekibi kuruldu.

Ekip sorumluluğunu YALÇIN ÇAKIR üstlendi.

BEDEN EĞİTİMİ ve RESİM İŞ EĞİTİMİ MALZEME KAZANDIRMA ve İYİLEŞTİRME ekibi yaptığı çalışmalarda;

1.17.10.2011 Pazartesi günü yapılan toplantıda alınan kararlar:
a) Öğrencilerin düzenli sıra olabilmeleri için, okul sahasının sınıf sınıf numaralı çizgilerle düzenlendi.
b) Okulumuzdaki bayrak ve flamalar yenilendi.
c) Resim-İş ve iş Atölyelerine lavabo yaptırıldı.

YALÇIN ÇAKIR

B – Okul – aile çevre hizmet içi danışma iyileştirme ekibi;
1. Velinin her türlü konuda eğitilmesi hususunda gerekli çalışmalar yapılması.
2. Öğrenciyi eğitim öğretim bakımından,çevreye duyarlı hale getirmek için;gerekli çalışmalar yapılması.
3. Çevreyi(okulun çevresi)okula ve eğitim ve öğretime duyarlı hale getirmek için; gerekli çalışmalar yapılması.
4. Öğretmenlerin teknoloji donanımlarını kullanma eğitimi için gerekli olan materyallerin sağlanıp,kullanımı konusunda bilgilendirme çalışmaları.
5. Okul – aile çevre hizmet içi danışma iyileştirme ekibi sorumluluğuna HATİCE ÖZDEMİR’in getirilmesine.Kararları alındı.

Kararlar doğrultusunda :
1.Veli hizmet içi eğitim ekibi
2.Öğrenci eğitim ve öğretim ekibi
3.Çevre eğitim ekibi
4.Öğretmen teknoloji donanım eğitim ekibi kuruldu.

HATİCE ÖZDEMİR

Velinin her türlü konuda eğitilmesi için;VELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM ve İYİLEŞTİRME ekibi kuruldu.
Ekip sorumluluğunu İLKNUR BULMUŞ üstlendi.
VELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM ve İYİLEŞTİRME ekibi yaptığı çalışmalarda;
1.25 EKİM 2011 tarihinde yapılan veli toplantısı ile daha önceden belirlenen problemli öğrencilerin velileri ile bireysel olarak görüşülmüş.Okul ve aile iş birliğinin önemi kavratılmıştır.
2.Rehber öğretmen NURAY SEVEN ile görüşülerek “Çocuk gelişimi ve etkili anne baba tutumu” konulu seminer düzenleneceği kararlaştırılmıştır.Tarihleri:
31-10-2011
Seminer sınıf sınıf düzenlenmesi kararlaştırıldı.

VELİ TOPLANTISI KATILIM GRAFİĞİ

VELİ TOPLANTISI KATILIM TABLOSU
9. SINIFLAR 10. SINIFLAR 11-12.SINIFLAR TOPLAM
KATILAN VELİ SAYISI 70 65 77 212

CELAL ÖZDEMİR HATİCE ÖZDEMİR YALÇIN ÇAKIR ERHAN ÖZTÜRK

b.Öğrenciyi eğitim öğretim bakımından,çevreye duyarlı hale getirmek için; ÖĞRENCİ EĞİTİM – ÖĞRETİM ve İYİLEŞTİRME ekibi kuruldu.
Ekip sorumluluğunu GÜLDEN FENERCİ üstlendi.
ÖĞRENCİ EĞİTİM – ÖĞRETİM ve İYİLEŞTİRME ekibi yaptığı çalışmalarda;
1.Öğrencilere Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için düzenlenecek olan “Kitap kurdu yarışması” ile ilgili dokümanlar Okul idaresine sunularak,sınıf rehber öğretmenlerine ve Türkçe öğretmenlerine gerekli açıklamalar yapılmış, sınıflarda bu yarışma başlatıldı.
2.Öğrencilerin hoşlarına giden şiirler müzik eşliğinde sınıf içinde dinletilmiştir.
3.Şiir Okuma Yarışması ile yarışması ile ilgili dokümanlar idareye sunulmuştur.
Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve yaygın hale getirilmesi için oklumuzda Kitap Kurdu yarışması düzenlenmiştir.
Bu yarışmada 2 belge kullanılmış; yarışmaya katılanlara Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi verilmiştir. Başarı belgesi 3000 sayfayı geçen öğrencilere verilmiştir.

KİTAP OKUMA KAMPANYASINA KATILAN ÖĞRENCİLER GRAFİĞİ

KİTAP OKUMA KAMPANYASINA KATILAN ÖĞRENCİLER TABLOSU

ERKEK KIZ TOPLAM
170 220 390

GÜLDEN FENERCİ

Çevreyi(okulun çevresini)okula eğitim ve öğretime duyarlı hale getirmek için; ÇEVRE EĞİTİMİ ekibi kuruldu.
Ekip sorumluluğunu A.KEMAL MOTOR üstlendi.
ÇEVRE EĞİTİMİ ekibi yaptığı çalışmalara;
17.10.2011 Pazartesi günü yapılan toplantıda alınan kararlar:
1.Çevre düzenlenmesinde, her gün okul çevresinin temizliğinin yapılması için bahçe nöbetçisi öğretmenin ilgilenmesi ve okulla işbirliği yaptı.
2.Temizlik alışkanlığının verilmesi için öğrencilerle seminer düzenlendi.
3.Okul koridor temizliğinin o koridor nöbetçi olan öğretmeninin ilgilenerek sağlanması için çalışmalar yapıldı.
4.Okul bahçe kenarlarındaki boşlukların ağaçlandırılması ve aralarına çiçek dikilmesi
mevsimi geldiğinde ağaçlar dikildi.
5.Okul bahçesinin su birikmesine çözüm için gereken mercilere diyalog kurulup sorunun çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunuldu.
6. Okul-Aile Birliği’nin katkısıyla sınıflar öğretmenler tarafından boyatıldı.Yapılan bu çalışmalar yerel ve genel basında yer alarak haber konusu olmuşmuştur.

SINILARI BOYAMA ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ VERİLER TABLOSU

BOYANAN SINIF SAYISI KULLANILAN MALZEMENİN FİYATI (TL) KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI
25 2.000 3

A.KEMAL MOTOR

Öğretmenlerin teknoloji donanımlarını kullanma eğitimi için gerekli olan materyallerin sağlanıp,kullanımı konusunda ÖĞRETMEN TEKNOLOJİ DONANIM EĞİTİM ekibi kuruldu.Ekip sorumluluğunu AYLA GÖKALPGİL üstlendi.
ÖĞRETMEN TEKNOLOJİ DONANIM EĞİTİM ekibi yaptığı çalışmalarda
1. 14.10.2011 tarihinde öğretmen teknolojisi donanım eğitim ekibi kuruldu.
2.İyileştirme ekibi öğretmenler odasında 3 tane karar aldı;
A-Tepe göz, bilgisayar, projektör gibi teknolojik araçlar kullanmak için kurs verildi.
B-Kurs için idareyle işbirliği yapıldı.
C-Öğretmenlere kursu verecek öğretmen tespit edilerek AYLA GÖKALPGİL ve ERHAN ÖZTÜRK tarafından verildi
Kararlarla ilgili olarak çalışma takviminde belirtildiği gibi yapıldı.

AYLA GÖKALPGİL

C-Okul –aile-öğrenci rehberlik danışma ve iyileştirme ekibi;
1.Öğrencilere kişilik kazandırma eğitimi verilmesi.
2.Velilere çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgiler verilmesi.
3.Öğrenci ve öğretmenlere zaman yönetimi ve zamanı iyi kullanma eğitimi verilmesi.
4.Öğretmenlere çoklu zeka,tam öğrenme ve diğer yöntemlerle ilgili eğitim verilmesi.
5. Okul –aile-öğrenci rehberlik danışma ve iyileştirme ekibi sorumluluğuna HALİME EMRE getirilmesine.Kararları alındı.
Kararlar doğrultusunda;Okul –aile-öğrenci rehberlik danışma ve iyileştirme ekibi arasında iş bölümü yaparak;
Öğrencilere kişilik kazandırma eğitimi verilmesi için;ÖĞRENCİLERE TOPLUMSAL KİŞİLİK KAZANDIRMA ekibi kuruldu.Ekip sorumluluğunu HALİME EMRE üstlendi.
ÖĞRENCİLERE TOPLUMSAL KİŞİLİK KAZANDIRMA ekibi yaptığı çalışmalarda;
1.Ekip üyeleri görevlendirildiği öğrencilerde kurallara uyma alışkanlığını geliştirmek konulu çalışma sınıflarına panolara asılarak gerçekleştirilmiştir.
2.Öğrencilere sinema ve tiyatro izleme alışkanlığının geliştirme konulu çalışmada görevli öğretmenler okul müdürü ŞEREF İLME izlenecek filmlerin listesini içeren bir dilekçe onaylanmıştır.

FİLM, TİYATRO ETKİNLİKLERİNE KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI GRAFİĞİ

FİLM, TİYATRO ETKİNLİKLERİNE KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI TABLOSU

ERKEK KIZ TOPLAM
264 218 482

YEMEK VE SOFRA KURALLARI KONUSUNDA BİLGİ ALAN ÖĞRENCİ GRAFİĞİ

YEMEK VE SOFRA KURALLARI KONUSUNDA BİLGİ ALAN ÖĞRENCİ TABLOSU

ERKEK KIZ TOPLAM
152 169 321

ELİF OĞUT
Ekip SORUMLUSU

Öğrencilere Kişilik geliştirme ve meslek tanıtma projesi için;ÖĞRENCİLERE KİŞİLİK GELİŞTİRME VE MESLEK TANITMA ekibi kuruldu.Ekip sorumluluğunu NURAY SEVEN üstlendi.Yapılan toplantılarda;
1.Sözkonusu proje 2011-2012 eğitim öğretim yılında okulumuzun üzerinde hassasiyetle durduğu ve uzun süreli bir çalışma sonucunda gerçekleştirdiği ve bu alanda da diğer okullara rehberlik ve öncülük ettiği bir projedir.
2.Bu proje öğrencilerin kişilik gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri, meslekleri yakından tanımaları, kendilerini toplumun bir ferdi olarak kabul edip bu doğrultuda hareket etmeleri, kendine güvenen, çevresinden haberdar olarak yetişen bireyler olmasını hedefleyen bir çalışmadır.
3.Proje çerçevesinde serbest kıyafet uygulamasına geçildi Serbest kıyafet uygulaması öğrencilerin sıradanlıktan, tek tip görüntüden kurtularak kişisel tercihlerini çevreye yansıtmaları ve toplumdaki her birey gibi seçme haklarının bulunduğunu fark etmeleri amacıyla hazırlanmış ve uygulanmıştır.
4. Problem Çözme (İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti
Projenin başlama tarihi : 03.10.2011
Projenin bitiş tarihi : 20.04.2012
Uygulamaya, misafir olunacak resmî daire ve kuruluşların Kaymakamlık makamının onayının sunulması ve gerekli izinlerin alınmasıyla başlanmıştır.
Hacı İsmail Gündoğdu Ticaret Meslek Lisesi olarak; bir ilke imza atıp 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrencilerinin;
1. Kamu kurumlarını ve diğer kuruluşları yakından tanımak.
2. Yapılan çalışmaları yakından görmek ve izlemek.
3. Kurum ve kuruluşlarla olumlu iletişim içinde bulunmak.
4. Meslek seçimlerine yardımcı olmak.
5. Boş zamanlarını olumlu değerlendirmek.
6. Öğrencilerin yaparak, yaşayarak, çağdaş eğitim yaklaşımıyla bilgilenmesini sağlamak.
7. Çevreyi tanımalarına yardımcı olmak.
8. Çalışmalarını belgelendirmelerini sağlamak.
9. Yaptıkları çalışmaları diğer arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlamak amacıyla kişilik geliştirme ve meslek tanıtım projesi uygulanmıştır.
Proje çerçevesinde ilçemizdeki hemen tüm kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edildi.
Burada çalışanlarla koordineli olarak öğrencilerin;
- Sözkonusu kuruluşları yakından tanımaları, işlevleri hakkında bilgi edinmeleri sağlandı.
- Öğrenciler birinci ağızdan bilgi edindiler.
- Uygulama sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkililer bizleri çok sıcak karşıladı. Yardımlarını bizden esirgemediler.
Proje esnasında hiçbir aksaklıkla karşılaşılmadı. Kuruluşlarda yapılan çalışmalar fotoğraf, video kamera, öğrenci notları, röportajları ve raporlarıyla belgelendirilmiştir.
Elde Edilen Sonuçlar;
Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Adliye Sarayı, Ticaret ve Sanayi Odası, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Huzurevi Müdürlüğü, Belediye, Vergi Dairesi, İlçe Halk Kütüphanesi, Tekel İşletme Müdürlüğü ve Halkbank çeşitli tarihlerde ziyaret edilerek bu kurumlarda teşekkül eden birimler ve meslekler mercek altına alınmış, öğrenciler tarafından incelenmiştir. Yapılan çalışmalarla ilgili sayısal sonuçlar grafiklerle desteklenerek aşağıda belirtilmiştir:

PROJEYE KATILAN İDARECİ VE ÖĞRETMEN SAYISI GRAFİĞİ

PROJEYE KATILAN İDARECİ VE ÖĞRETMEN SAYISI TABLOSU
PROJEYE KATILAN İDARECİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI TOPLAM
ERKEK 1 7 8
BAYAN – 3 3
TOPLAM 1 10 11

PROJEYE KATILAN ÖĞRENCİ VE KİŞİ SAYISI GRAFİĞİ

PROJEYE KATILAN ÖĞRENCİ VE KİŞİ SAYISI TABLOSU
PROJEYE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI KİŞİ SAYISI
ERKEK 53 64
KIZ 64 75
TOPLAM 117 139

PROJE KAPSAMINDA ZİYARET EDİLEN KURUMLARDA İNCELEME YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI GRAFİĞİ

PROJE KAPSAMINDA ZİYARET EDİLEN KURUMLARDA İNCELEME YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI TABLOSU
PROJE KAPSAMINDA ZİYARET EDİLEN KURUMLARDA İNCELEME YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI TABLOSU ERKEK KIZ TOPLAM
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2 2 4
ADLİYE SARAYI 5 7 12
TİCARET VE SANAYİ ODASI 2 4 6
BELEDİYE 2 4 6
TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2 2 4
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 2 2 4
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 2 4 6
SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ 2 1 3
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 5
HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 8 7 15
VERGİ DAİRESİ 3 4 7
HALK BANKASI 5 7 12
İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 8 7 15
TEKEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 7 10 17
TOPLAM 53 64 117

NOT: Öğrenciler dönüşümlü olarak farklı birimleri de incelemişlerdir.

6. Ekip Üyelerinin Adı Soyadı, Unvanı
1. ERHAN ÖZTÜRK – muhasebe Öğretmeni
2. GÜLDEN FENERCİ – edebiyat Öğretmeni
3. CELAL ÖZDEMİR – fizik Öğretmeni
4. ESMA DOĞAN – edebiyat Öğretmeni
5. HATİCE CAN – muhasebe Öğretmeni
6. YALÇIN ÇAKIR – beden eğitimi Öğretmeni
7. ALİ KEMAL MOTOR –tarih Öğretmeni
8. ELİF OĞUT – sağlık bilgisi Öğretmeni
9. NURAY SEVEN – Rehberlik ve Psikolojik Danışman

BÜLENT TUT
EKİP SORUMLUSU

Öğrenci ve öğretmenlere zaman yönetimi ve zamanı iyi kullanma eğitimi için;ZAMAN YÖNETİMİ ve İYİ KULLANMA ekibi kuruldu.
Ekip sorumluluğunu BÜLENT TUT üstlendi.
ZAMAN YÖNETİMİ ve İYİ KULLANMA ekibi yaptığı çalışmalarda;
1.Zamanın yönetilmesinin öğrencilere öğretilmesi
2.En iyi zamanı nasıl kullanabiliriz.
3.Kullanabileceğimiz zaman çeşitleri
Kararlar alındı.
Bu kararlar doğrultusunda ekip olarak yaptığımız araştırmada öğrencilere de zaman kavramı olmadığı görüldü.bunun için zamanı kullanmaları zamanın yönetilmesi kullanacağımız zaman bilgileri elde edildi.
Bu bilgiler doğrultusunda zamanın yönetilmesi öğrencilere ,istekli 7-8 öğrencilerine yüz yüze seminer verilmesine karar verildi. Belli bir iş takvimi oluşturuldu.

ZAMAN YÖNETİMİ SEMİNERİNE KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI TABLOSU

SEMİNERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI
ERKEK 65
KIZ 72
TOPLAM 137

BÜLENT TUT

Öğretmenlere çoklu zeka,tam öğrenme ve diğer yöntemlerle ilgili eğitim için; ÖĞRETMEN EĞİTİM EKİBİ kuruldu.
Ekip sorumluluğunu NURAY SEVEN üstlendi.

ÖĞRETMEN EĞİTİM EKİBİ yaptığı çalışmalarda;
Okulumuz müdür odasında yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.
1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm okullarda uyguladığı Kitap Okuma Saati uygulanmasına geçilmiştir.
2.Okuma saatinde öğretmenlerimize ÇOKLU ZEKA ve TAM ÖĞRENME ile ilgili kitaplar önerilerek,okuma yapan arkadaşlarımız yararlandırıldı.
3.İlçemiz genelinde Prof Dr. Yüksel ÖZDEN’in Çoklu Zeka Semineri izlenerek gerekli yardımlar alınmıştır.
4.Öğretmenlerimize her çeşit bilgi birikimi ve teknolojilerinden yararlandırılmasında okul yönetiminin gerekli ilgi ve yardım alınmış,kendilerine teşekkür edildi.

NURAY SEVEN

Etkinlik diyalog ve işbirliğini geliştirme ekibi arasında iş bölümü yaparak
Okulumuzda ayda bir öğretmenler arasında birlik ve beraberliği artırmak ve devamını sağlamak amacıyla DİYALOG SAĞLAMA ve ARTIRMA ekibi kuruldu.

Ekip sorumluluğunu FİKRET YAVUZ üstlendi.

DİYALOG SAĞLAMA ve ARTIRMA ekibi yaptığı çalışmalarda;

1.Okulumuzdaki arkadaşlık,yardımlaşma ortamının daha aktif hale gelebilmesi için bir dizi etkinlikler gerçekleşti.
A-Eski okul müdürümüz Sn. SEYFETTİN KESKİN’İN cenaze törenine gidilmiş
B- Okulumuzda daha önce çalışmış tüm öğretmenlere ulaşılarak kokteyl verildi.
2. Ekip arayışlarını sürdürmüş, bu geceden sonra ikinci yarıyıl sonunda eğlenceli yemek daha düzenlenmiştir.

YEMEKLİ TOPLANTIYA KATILIM TABLOSU

KATILIM SAYISI
YIL SONU YEMEKLİ MORAL GECESİ 75
OKUL ÇALIŞANLARINA YEMEKLİ TOPLANTI 80
EMEKLİ ÖĞRETMENLER YEMEKLİ TOPLANTI 110

ARZU TANILKAN HATİCE ÖZDEMİR

Çevreyi tanıma ve incelemek için; GEZİ DÜZENLEME ekibi kuruldu.Ekip sorumluluğunu İLHAN KOCABOĞAZ üstlendi.
GEZİ DÜZENLEME ekibi yaptığı çalışmalarda;

1.15.10.2011 Tarihinde İkiz tepe Ören yerine gezi yapılması planlandı
2.26.11.2011 Adliye, İcra Müdürlüğü ,Seçim Kurulu,İtfaiye,Şoförler Odası,5 Nolu Sağlık ocağı, Emniyet Müdürlüğü ziyaret edildi.

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ MAL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ VEREM SAVAŞ DİSRANSERLİĞİ HÜKÜMET KONAĞI ÖZEL OKULLAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK OCAĞI ŞÖFORLER ODASI ADLİYE
24 24 24 24 21 24 24 24 24 24

İLHAN KOCABOĞAZ

Sosyal bilgiler ve Türkçe sınıflarının oluşturulması için; SINIF OLUŞTURMA ekibi kuruldu.Ekip sorumluluğunu YASEMİN GÜRCEMAL üstlendi.
SINIF OLUŞTURMA ekibi yaptığı çalışmalarda;

Bilgisayar kullanımı konusundaki sorunlar alınan yeni bilgisayarla çözüldü. Böylece çalışmalar etkin ve verimli hale getirildi.
Türkçe ile ilgili metin çıktısı almak için gerekli çalışmalara başlandı.
Sosyal bilimler sınıfı oluşturma ile ilgili ancak yazınsal metinler hazırlanabildi.

YASEMİN GÜRCEMAL

Velilere çocuk gelişimi ve eğitimi için; VELİLERE ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME ekibi kuruldu. Ekip sorumluluğunu ELİF OĞUT üstlendi

VELİLERE ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME ekibi yaptığı çalışmalarda;
1.1.dönem veli toplantısında “Velilere çocuk gelişimi ve eğitimi” konusunda bilgilendirmek için bir açıklama metni hazırlandı. Okul veli toplantısında velileri bilgilendirilerek aydınlatıldı.
2.Okul rehberlik danışmanı NURAY SEVEN ile işbirliği yapılarak öğrenciler “Çocuk gelişimi ve eğitimi” konusunda bilgilendirildi.
3.Öğrencilerin özel sorunları hakkında velileri aydınlatmak bilgilendirmek için birebir özel görüşmeler yapıldı.
4. 11 12. sınıflara ergenlik eğitimi ile ilgili çalışmalar yapıldı.

ELİF OĞUT NURAY SEVEN

D-Etkinlik diyalog ve işbirliğini geliştirme ekibi;
1.Okulumuzda ayda bir öğretmenler arasında birlik ve beraberliği artırmak ve devamını sağlamak amacıyla yemek düzenlenmesi.
2.Çevreyi tanıma ve incelemek için;çalışma yapılması,geziler düzenlenmesi.
3.1.yarıyıl ve 2.yarıyıl sonunda yıl sonu etkinlikleri düzenlenmesi.
4. Etkinlik diyalog ve işbirliğini geliştirme ekibi sorumluluklarına İLKNUR BULMUŞ ve ESMA DOĞAN getirilmesine.
Kararları alındı.
Kararlar doğrultusunda;
1.yarıyıl ve 2.yarıyıl sonunda yıl sonu etkinlikleri için;ETKİNLİK DÜZENLEME ekibi kuruldu. Ekip sorumluluğunu İLKNUR BULMUŞ ve ESMA DOĞAN üstlendi.

1.1 ve 2 inci dönem sonlarında göre oluşturulan etkinlik grubu 1.dönem ve 2 dönem sonlarında belirlenen tarihlerde sergileri yapıldı.
Sergi ve Etkinlikler Hükümet Konağı’nda yapıldı.
Folklor ekibi kuruldu. İlçemizdeki çeşitli açılışlarda, önemli günlerde, bayramlarda folklor ekipleri gösterilerini sunmuşlardır. Folklor ekibimiz ilçemizde aranan ekip olmuştur.

İLKNUR BULMUŞ ESMA DOĞAN
Ekip Sorumlusu Ekip Sorumlusu

Tüm çalışmalarda iyileştirme ekipleri birbirleriyle iletişim ve diyalog içerisinde çalışmalar yapılmıştır.
Bilgilerinize sunulur.

HATİCE ÖZDEMİR
Hacı İsmail Gündoğdu Ticaret Meslek Lisesi
TKY Okul Gelişim Yönetim Ekibi
Sorumlu Öğretmeni

8,682 views

Paylaş durma:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • RSS
 • LinkArena
 • MyShare
 • MySpace
 • Netvouz
 • Reddit
 • Tumblr

TKY ekip raporu örneği ile Benzer Yazılar:

11 February 2012 Saat : 1:52

TKY ekip raporu örneği Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

excel ders örnekleri Son Yazılar FriendFeed
reklam
Smart Backlink
reklam
reklam

HÜRRİYET

Son Yorumlar